Alle ritmes zijn gebaseerd op de cadans en de balans van ontvangen en geven, oftewel inademen (het leven, de levenskracht, inhaleren) en uitademen (sterven, loslaten): leven – sterven, dag – nacht, zomer – winter, voorjaar – najaar, geboorte – dood, beweging – rust. Het zijn doorgaande cycli die elkaar continu afwisselen; adem in – adem uit, neem in – laat los, leef – sterf. Dit is de levensstroom.