Wat is de Trauma Buster Technique (TBT);

TBT is een techniek waarmee we de verbindingen in de hersenen ont-koppelen tussen een specifiek beladen traumatische ingeslepen gebeurtenis en de reactieprogramma’s die automatisch in het lichaam en de psyche worden gestart als de inhoud van de herinnering door een prikkel (een trigger) wordt geactiveerd. Dit kan een lichamelijk of een emotionele reactie zijn.

Lees meer: Trauma Buster Technique

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een geur ruikt of een geluid hoort dat bij jou in je lichaam iets ‘aan’ zet wat vaak zeer onprettig voelt, omdat het je bewust of onbewust herinnert aan het trauma. Hierop ga je reageren, of je lichaam reageert en dat kan soms best heftig zijn, voor jezelf en/of voor je omgeving. De techniek kan worden toegepast op alle stressvolle herinneringen die een moment van schok of schrik bevatten. Er wordt op een veilige afstand van het voelen gewerkt, waardoor het een zachte methode is, doch zeer effectief. Een sessie met TBT heeft meestal een lage impact op mensen.

Trauma Buster Techniek is Emotional Freedom Technique (EFT) en Neurolinguistisch Progammeren (NLP) over elkaar heen gelegd. We gaan neurologisch ontkoppelen. Het is een techniek en géén therapie. Bij de sessie hebben we geen zware lange gesprekken. Kort en super effectief gaan we naar ont-koppelen; we onderbreken hiermee het traumapatroon in de hersenen en de innerlijke ervaring van de gebeurtenis zal definitief veranderd worden, waardoor je nadien nooit meer de automatische (stress)reactie oproept als je aan de situatie herinnerd wordt.

We gaan als eerste stap samen binnen de traumatische herinnering onderzoeken waar het hoogste stressmoment (het schokmoment) zit. Dit is belangrijk om het trauma los te kunnen gaan koppelen. Eenmaal we dat punt gevonden hebben zal de heftigheid al binnen drie minuten afnemen. We volgen een protocol dat uit vier stappen bestaat waarbij we auditieve en/of visuele stukken gaan vervormen en vervreemden. 

Belangrijk; kom je voor een TBT sessie zorg er dan voor dat je die dag geen inspannende activiteiten meer hoeft te doen, zoals zware inspannende gesprekken, lange autoritten, (tand)artsenbezoeken, andere therapie en dergelijke. Geef je hersenen die dag rust.

De ontkoppeling van de sessie werkt nog vier dagen door. Het is ook belangrijk dat je die vier dagen niet meer met de gebeurtenis aan de slag gaat. Laat het echt rusten. Dus ga er in die vier dagen niet met anderen of spreken, maar ga er zelf ook niet over lopen nadenken. Na die vier dagen kun je anderen vertellen wat je ervaren hebt.

Het maakt niet uit hoe lang geleden het trauma opgedaan is. Als jij het je kunt herinneren dan is het te helen. Het kan al met kinderen vanaf ongeveer vijf jaar jong. De heftigheid van het trauma maakt ook niet uit. Groot trauma, klein trauma, elke ervaring is met de Trauma Buster Techniek te ontkoppelen. Je zult je de gebeurtenis wel blijven herinneren, echter zal de symptomen zullen verminderen of zelfs verdwijnen na een TBT sessie en nooit meer terug komen, omdat de biochemie van je herinnering blijvend veranderd is. Het wordt herinnerd, echter als een voorbije en voltooide gebeurtenis.

Als voorbereiding op een sessie is het verstandig te kijken naar het filmpje ‘After the bombs’ (zie https://www.youtube.com/watch?v=b9yvdYH8-YA&t=468s ). Wil je meer weten, ook of voor jou een TBT sessie geschikt zal zijn, dan kun je contact met mij opnemen via mail@ikben.academy

“Wij kunnen de feitelijke ervaring van iets dat in het verleden is gebeurd niet veranderen. Met TBT zijn wij echter in staat de structuur van de geheugeninhoud te veranderen en daarmee het innerlijke herbeleven van die ervaring. Het effect van de Trauma Buster Technique is diepgaand en blijvend.”  ~ Rehana Webster, BSc, ontwikkelaar van TBT

Reacties niet mogelijk